Naturlek Naturlek - förstasidan Kontakta Naturlek Gris

Naturlekplatser

Naturlek® bygger naturlekplatser enligt nya rön i ett forskningsprojekt, Kidscape, som bl.a. har gjorts på Karolinska Institutet i Solna.

Vad är Kidscape?

Grundidén och resultatet av undersökningar på lekplatser, är att barn som vistas i naturlig miljö mår bättre än barn som vistas på traditionella lekytor. Man har i flera studier av barn som leker på naturlekplatser som är "grönare och mer naturliga" fått en rad intressanta och kanske logiska resultat:

Naturlekplatserna skall helst vara utformade så här:

Intresset för Kidscape-lekplatser är stort inte minst bland flera av landets kommuner.

En annan fördel med naturlekplatser i anslutning till skog är att dom oftast kan byggas till betydligt lägre pris än en traditionell lekplats med dyra lekredskap. Vi bygger lekplatsen till fast pris.

Naturlek® bygger naturlekplatser på totalentreprenader till fasta priser inkl. planeringsarbetet. Vi erbjuder också konsulthjälp till beställare som behöver hjälp med rådgivning, bark och ekologiska lekmaterial.

För dina lekplatser hjälper vi dig med:

Ring eller mejla Naturlek® idag så ser vi vad vi kan göra just i ert projekt.

Naturlek® - vi bygger bättre lekplatser för barnen - och för miljön!

Naturlekplats