Naturlek Naturlek - förstasidan Kontakta Naturlek Gris

Konsult- och planeringshjälp

Vi hjälper er gärna med att planera och projektera era lekplatser och er utemiljö. Vi har mycket erfarna landskapsarkitekter och trädgårdsingenjörer som planerar och ger förslag på utemiljön både med utgångspunkt från era önskemål och platsens förutsättningar. För oss är det viktigt att också planera ytorna så att du som kund får en vacker och ändamålsenlig anläggning. När vi planerar lägger vi stor vikt vid att anläggningen skall vara lätt att sköta under hela året.

För oss är det också viktigt att du får en budget på vad anläggningen kommer att kosta att anlägga och att sköta i framtiden.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.