Naturlek Naturlek - förstasidan Kontakta Naturlek Gris

Vi bygger naturlekplatser på totalentreprenad

Så här bygger vi er naturlekplats på totalentreprenad:

  1. Gemensamt besök på platsen då vi går igenom förutsättningar, era önskemål, historik som är kopplad till platsen och hur projektet kan komma att anläggas.
    Vi avtalar om hur vi tillsammans går vidare med projektet. Info om tider, budget.
  2. Inom 2-3 veckor kan vi presentera ett första förslag på hur lekplatsen och miljön kan utformas. Ni får då också en första indikation på prisbild av vad förslaget kommer att kosta att genomföra. (skiss kommer här)*/?>
  3. Eventuellt en revidering av det första förslaget blir underlag för det slutliga förslaget när det presenteras tillsammans med en beskrivning av arbetet. Anbudspris.
  4. Förslag till kontrakt på totalentreprenaden där vi fastställer tider, pris och villkor för entreprenaden.
  5. Byggande av lekplatsen, färdigställande.
  6. Slutbesiktning och överlämnande av lekplatsen.

Naturlekplatser är inte bara bättre för barnen - de blir oftast billigare att både anlägga och sköta.